Stomatologie

Během roku 2020 se nám podařilo vybudovat novou ordinaci pro stomatologické zákroky. Ordinace je vybavena zubní jednotkou a přímou RTG digitalizací.
V současné době pracujeme na nových stránkách veterinární stomatologie: www.vet-stomatologie.cz.

Stomatologie